Zaloguj się przez Facebook
  • Jesienny ruch to zdrowie
  • Zumba - radość ćwiczenia
  • Ćwiczenia - recepta na zdrowie i piękny wygląd
  • Zumba - radość ćwiczenia

Partnerstwo w związku

w kategorii: Styl życia

Dobre maniery przy stole

Przewrotnie nie o związkach partnerskich lecz o partnerstwie w związku. Wypracowanie zasad wzajemnego funkcjonowania opartych na zaufaniu i z poszanowaniem indywidualnych potrzeb jest podstawą udanego związku. W czasach, gdy tak szybko podejmujemy decyzje o rozstaniach, warto związek pielęgnować. Sposobem na to będą zasady partnerstwa w związku.

Decyzje zawsze wspólne

Nie chodzi, by drobne zadania czy problemy były rozwiązywane przez obie strony, ale te, które wyznaczają główne kierunki wspólnego życia powinny być wypracowane przez partnerów. Tylko wtedy można liczyć na sukces. Niewiele par potrafi jednak osiągnąć kompromis głównie dlatego ponieważ również definiują określenie ‘złotego środka”. Sztuka dopasowania swoich potrzeb do potrzeb drugiej stron jest oznaką szacunku i formą wyrażenia bliskości. 

Moje, twoje, nasze – czyli obowiązki

To zdecydowanie najtrudniejszy obszar w związku. Zazwyczaj kobiety biorą na siebie obowiązki związane z prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci łącząc je z pracą zawodowa. Mężczyzna odpowiedzialny jest za sprawy finansowe i w codziennych obowiązkach rodzinnych niewiele uczestniczy. A szkoda. Coraz częściej, chociaż nie jest to jeszcze zjawisko powszechne, wynagrodzenia kobiet są na podobnym poziomie co wynagrodzenia mężczyzn. Nie ma więc uzasadnienia, by to tylko wyłącznie na nich spoczywał ciężar odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie domu. Obowiązki te można byłoby uczciwie podzielić, ale… trzeba najpierw dokonać zmian w mentalności. Kobiety od małego wychowywane są w duchu tradycyjnego podziału ról i obowiązków: kobieta – dom, rodzina, dzieci, mężczyzna – praca, praca, praca. Trudno w dorosłym życiu przewartościować postawy i zmienić model podziału obowiązków, można jednak rozszerzyć ich zakres. Stosowanie jednak podziału ról i zadań na siłę nie sprawdzi się jednak na dłuższą metę. Dlatego warto dzielić obowiązki tak, by zapewniały partnerom w związku poczucie wspólnego dbania o rzeczy dla nich ważne i istotne.

Mata i Tata

Optymizmem napawa trend, w którym to tatusiowie coraz chętniej angażują się w wychowanie dzieci i poświęcają im czas.  Nie jest prawdą, że dzieci najbardziej potrzebują bliskości mamy, a tata jest od trzymania rygoru. Dla dziecka obecność obojga rodziców uczestniczących aktywnie w jego życiu jest podstawą kształtowania właściwych postaw społecznych. Mam i tata powinni zatem wspólnie wychowywać potomstwo i być zgodnymi co, do zasad postępowania wobec dzieci. 

Razem lecz czasami osobno

Prywatność i prawo do intymności jest podstawą udanych relacji w związku. Bycie z drugą osobą nie oznacza bowiem konieczności rezygnowania z własnej indywidualności i odrobiny swobody.  Nie ma nic złego w rzeczach, które robimy bez partnera – pod warunkiem, że jest on poinformowanych o nich. Ograniczanie kogoś na siłę i oczekiwanie, by zrezygnował z siebie nie jest gwarantem udanego związku. Należy bowiem pamiętać, że zanim została podjęta decyzja o wspólnych życiu, partnera miał swoje przyzwyczajenia, nawyki, zainteresowania czy znajomości. Nie wolno ich, ponieważ stanowią one istotna związku.

Z szacunku do ciebie

I poszanowanie Twojej wartości - to hasło powinno towarzyszyć partnerom nawet w najtrudniejszych momentach. Słowa, gesty, zwroty nie są zarezerwowane tylko dla kontaktów oficjalnych czy przyjacielskich. Bycie miłym i dobrze wychowanych w stosunku bliskiej osoby powinno być bezdyskusyjne. Fakt bycia z kimś w intymnych relacjach nie oznacza przecież, że można powiedzieć wszystko – dosadnie i w sposób przykry. Szacunek i poszanowanie wartości partnera potrafią załagodzić niejeden konflikt i uchronić związek przed kryzysem.

Zdecydowanie łatwiej jest się rozstać niż posklejać to, co się rozpada. Może zatem warto zadbać o związek już wtedy, kiedy nie widać nadchodzącego kryzysu i wprowadzić partnerskie relacje. Niezależnie od formalnego lub nieformalnego układu w jakim prowadzi się wspólne życie.